7 teknikker: Reager hensigtsmæssigt på konstruktiv og destruktiv kritik

ER DU DÅRLIG TIL AT TAGE IMOD KRITIK? 7 TEKNIKKER: REAGER HENSIGTSMÆSSIGT PÅ KONSTRUKTIV OG DESTRUKTIV KRITIK

7 teknikker:
Reager hensigtsmæssigt på konstruktiv og destruktiv kritik

NB! I dette indlæg tager jeg for givet, at du har læst indlægget Er du dårlig til at tage imod kritik? – hvor du tester din egen typiske reaktion på kritik og finder frem til, hvorfor du reagerer, som du gør.

 

Nye antagelser, der støtter dig i at reagere hensigtsmæssigt på kritik 

Nu er det på høje tid begynde at udfordre og ændre din tankegang, for ellers kan du ikke komme til at reagere på kritik på en problemløsende måde – i stedet for på en måde, der eskalerer problemerne.

Her er nogle eksempler på alternative antagelser, som du kan begynde at leve efter, sådan at du kan reagere bedre på feedback fra andre og forbedre både dit selvværd og dine relationer til andre mennesker:

 • Hvis der er noget galt med det, jeg har gjort, betyder det ikke noget om mig som person. Jeg bør skelne mellem min adfærd og min person.
 • Den meste kritik har et gran af sandhed. Kritikken kan virke negativ, men gennem kritik har vi mennesker mulighed for at udvikle os og modnes. Så jeg bør altid spørge mig selv: Hvad kan jeg lære af denne kritik?
 • Jeg har ret til at fortælle andre, hvis deres adfærd (dvs. også deres kritik) har såret, irriteret eller oprørt mig.
 • Det at give mennesker åben og ærlig feedback kan være en kærlig og hensigtsmæssig handling, som kan give dem chancen for at udvikle sig og modnes.

 

Hvad vil det så sige, at man reagerer hensigtsmæssigt på kritik?

 • Man skelner mellem konstruktiv og destruktiv kritik – og reagerer hensigtsmæssigt på det. (Mere om hvordan nedenfor …)
 • Man ved, at kritik af éns adfærd ikke nødvendigvis siger noget om éns person.
 • Man går i defensiven, bliver ikke vred, anklagende eller såret, og man flygter ikke.
 • Man forbliver rolig og accepterer kritikken, uden at det behøver at føre til negative følelser.

 

Husk de 4 magiske trin, når du bliver kritiseret:

 1. Stop.
  Lad være med at reagere, før du er helt klar over, hvad der foregår.
  Hvis du reagerer på basis af vrede eller sårede følelser, så eskalerer du problemet.
  Hvis du venter lidt, har du bedre mulighed for at respondere på en roligere måde.
 2. Pas på din fortolkning.
  Er du i virkeligheden overhovedet blevet kritiseret?
  Tankelæser du?
 3. Tjek om nødvendigt ved at spørge personen.
  Sig fx ”Hvad mener du?”
 4. Hvis du når frem til, at det rent faktisk er kritik:
  Beslut dig for, om kritikken rammer plet eller ej – og anvend derefter nedenstående teknikker.

 

2 teknikker til at reagere hensigtsmæssigt på konstruktiv kritik

Hvad er konstruktiv kritik?
kritik feedbackKonstruktiv kritik er ærlig og åben kritik, som rammer plet – og som har til formål at blive givet på en hensigtsmæssig og ikke-truende måde, sådan at personen kan udvikle sig og modnes.

Teknik #1:
Accepter kritikken.

Hvis kritikken rammer plet, så bør du simpelt hen acceptere den uden at få dårlig samvittighed eller andre negative følelser.

Accepter, at du ikke er perfekt. Det er den eneste måde, vi kan udvikle os som mennesker, er ved at begå fejl, indse, hvad vi bør ændre og så komme videre.

Selvom det ikke har været kritikerens intention, føles kritik ofte sårende – og måske endda aggressiv. Man kan derfor let komme til affærdige kritikken, selvom den måske er nyttig.

Øv dig derfor i at skelne mellem indholdet i kritikken og den måde, kritikken bliver givet på. Selv når folk udtrykker sig vredt, bør du prøve at skelne mellem de nyttige forslag og de negative følelser, de bliver udtrykt med.

Tak evt. personen for feedbacken. Se den som en mulighed for udvikling.

Teknik #2:
Udtryk enighed.

Du erklærer dig roligt enig i kritikken af dine negative egenskaber – uden at undskylde eller behøve at føle dig knust eller ydmyget.

Ved at erklære dig enig uden at gå i forsvar eller til angreb kan du ofte tage gassen af personens kritik.

Eksempel:

Kritik:
”Dit skrivebord er meget rodet. Du er ret uorganiseret.”

Dit svar:
”Ja, det har du ret i. Jeg er lidt uordentlig.”

 

5 teknikker til at reagere hensigtsmæssigt på destruktiv kritik

kritik

Hvad er destruktiv kritik?
Destruktiv kritik vil sige kritik, der enten rammer ved siden af, eller som bliver givet på en ekstremt uhensigtsmæssig måde. Det bliver ofte givet, uden at personen har tænkt sig om, eller sigter decideret mod at ydmyge eller såre.

Fx: ”Den her rapport er helt forfærdelig. Du staver utrolig dårligt.”

Når de fleste mennesker bliver udsat for destruktiv kritik, reagerer de typisk enten passivt eller aggressivt, men begge reaktionsmåder eskalerer rent faktisk problemet.

Teknik #1:
Opklarende respons.

Denne teknik anvendes, hvis du får kritik, som virker, som om den rammer ved siden af, eller virker, som om den måske er destruktiv.

Du beder om flere detaljer – for at opklare, om kritikken er konstruktiv eller destruktiv.

Eksempel:

Kritik:
”Det ville du ikke kunne lide at gøre, fordi du er genert, vel?”

Dit svar:
”På hvilke måder synes du, jeg virker genert?”

Teknik #2:
Erklær dig uenig.

Det er afgørende, at du bliver ved med at være rolig og passer på kropssprog og stemmeføring, for du kan nemt komme til at virke enten aggressiv eller passiv her.

Husk rolig stemmeføring og god øjenkontakt.

Eksempel:

Kritik:

”Du kommer altid for sent.”

Dit svar:
”Nej, jeg kommer ikke altid for sent. Jeg kommer måske for sent engang imellem, men jeg kommer bestemt ikke altid for sent.”

Teknik #3:
Erklær dig enig i noget af det, personen siger – uden at erklære dig enig med personens negative karakteristik af dig…

Ved at komme personen en smule i møde, er det ofte muligt at tage gassen af personens negative følelser – og derved kan I gå et trin ned ad konflikttrappen.

Eksempel:

Kritik:
”Du har ikke noget arbejde. Du laver ikke noget som helst.”

Dit svar:
”Du har ret, jeg har ikke noget arbejde.”

Teknik #4:
Erklær dig enig i, at det, personen siger, er en mulighed – uden at du direkte siger, at det ikke er tilfældet her

Igen kommer du personen lidt i møde, hvilket som regel blødgør ham/hende.

Eksempel:

Kritik:
”Hvis du ikke bruger tandtråd, så får du paradentose, og det vil du fortryde resten af dit liv.”

Dit svar:
”Du har ret, jeg kan få paradentose.”

Teknik #5:
Erklær dig principielt enig med det, personen siger – uden at du direkte siger, at du ikke er enig med personen i dette tilfælde …

Igen en måde at få personen til at føle sig mødt på – så konflikten mindskes i stedet for at eskalere.

Eksempel:

Kritik:
”Det er det helt forkerte værktøj at bruge. Sådan en mejsel kommer til at smutte og ødelægge træet. Du skal bruge et huljern.”

Dit svar:
”Du har ret – hvis mejslen smutter, så bliver træet ødelagt.”

 

lotte ingerslev

 

Rigtig god fornøjelse med at afprøve teknikkerne derude! ❤️

Lotte

 

 

 

ER DU DÅRLIG TIL AT TAGE IMOD KRITIK? 7 TEKNIKKER: REAGER HENSIGTSMÆSSIGT PÅ KONSTRUKTIV OG DESTRUKTIV KRITIK

 

Lukket for kommentarer.