FAQ om behandlingsforløbet

FAQ om online-behandlingsforløbet

Få svar på de mest almindelige spørgsmål.

 

Hvordan starter behandlingsforløbet?

Du kontakter mig her >>

Måske har du lagt mærke til, at siderne her på webstedet er opbygget med orange felter, man kan sætte kryds i?** I starten af online-behandlingsforløbet beder jeg dig om at kopiere de relevante sider på mit websted ind i et Word-dokument, som du selv gemmer på din egen computer. Derefter sætter du krydser ud for de ting på siderne, du kan genkende. (Det er ikke noget, du skal sende til mig.) I sessionerne fortæller du mig, hvad du har sat kryds ved, og vi uddyber svarene sammen.

På den måde får du selv og jeg et grundigt indblik i, hvad dit eget problem består af, og hvad det er afgørende, at vi arbejder med – fx symptomer, bekymringstanker, antagelser og adfærd. Så ved vi, hvor det kan være smart at starte, og hvad der er vigtigt at hjælpe dig med at ændre. Vi supplerer måske senere med flere sider, som du gemmer i et Word-dokument og krydser af på – hvis de sider viser sig at være relevante for dit problem.

** NB! Krydserne, som du sætter på siderne, bliver ikke gemt nogen steder, medmindre du kopierer siderne ind i et Word-dokument først.

 

Hvordan foregår selve online-sessionerne?

I hver session vil du opleve, at du og jeg sammen laver en dagsorden. Dagsordenen kan fx indeholde en opfriskning af det, vi arbejdede med sidst, samt en gennemgang og justering af hjemmeopgaverne fra ugen, der er gået, et eller to aktuelle problemer og træning af de relevante strategier og redskaber til dem, en opsummering af de vigtigste pointer fra sessionen, samt relevante, skræddersyede hjemmeopgaver til den følgende uge.

 

Kommer jeg til at få hjemmeopgaver?

Ja, det kan du tro. Heldigvis, da! Hvis du ville i form og havde engageret en personlig træner i et motionscenter, så ville du forvente at få vejledning i, hvordan du skulle træne, når træneren ikke selv var til stede. Det gælder også for terapi. Det, du lærer i terapisessionerne, er det samme, som du selv træner mellem sessionerne. Vi opstiller sammen nogle relevante opgaver, som du føler dig i stand til at udføre. Og så justerer vi hen ad vejen, når vi finder ud af, hvordan det gik med opgaverne.

Fra gang til gang aftaler vi sammen skræddersyede hjemmeopgaver, som giver mening i forhold til dit problem. Dine selvhjælps-hjemmeopgaver kan fx gå ud på:

 • at registrere dine tanker og handlinger
 • at træne nye strategier til at håndtere katastrofetanker, uvished og angst
 • gradvist at konfrontere det, du frygter, på en hensigtsmæssig måde
 • at håndtere angst på en måde, der gør, at den mindskes og ikke forhindrer dig i det, du ønsker
 • at sætte dig realistiske og hensigtsmæssige mål
 • at udfordre dine dysfunktionelle antagelser og erstatte dem med mere realistiske og hensigtsmæssige antagelser
 • at reagere på dine tanker på en mere hensigtsmæssig måde
 • at øve teknikker til at håndtere dine følelser mere effektivt
 • at træne dig i at håndtere problemer bedre
 • at ændre den måde, du kommunikerer med andre på, så du opnår det, du i virkeligheden ønsker
 • at træne dig i at behandle dig selv på en venlig og omsorgsfuld måde

 

Stammer mine problemer ikke fra min barndom?

Den måde, et problem opstod på, er ikke den samme, som den måde, problemet bliver holdt i gang på. Dine problemer kan sagtens til dels skyldes den måde, du blev behandlet af dine forældre, søskende og skolekammerater, men løsningen på dine problemer findes i, hvordan du håndterer problemet i dag.

Dog er det for mange mennesker givtigt, at vi sammen udforsker kilden til dine problemer, så du kan få hjælp til at lære, hvordan du ændrer den måde, du tænker på de negative eller skræmmende oplevelser fra fortiden.

 

Skyldes mine problemer ikke kemien i min hjerne?

Måske findes en del af skylden for dine problemer i kemien i din hjerne, men mange andre faktorer – som fx dine antagelser, din adfærd, og dit forhold til andre mennesker, såvel som nuværende og tidligere hændelser i dit liv – er af afgørende betydning.

Det, at man får terapi, udelukker ikke, at man supplerer med medicin. Men for de fleste psykiske lidelser er der overvældende dokumentation for, at evidensbaseret psykoterapi er lige så effektiv som medicin.

Når det drejer sig om meget alvorlig depression eller angst, er man inden for videnskaben af den overbevisning, at det kan være bedst at kombinere terapi med medicin.

 

Hvordan ved jeg, om jeg gør fremskridt?

Sammen med mig finder du ved starten af terapiforløbet frem til specifikke mål, som du naturligvis kan justere, efterhånden som terapien skrider frem. På den måde kan du vurdere, om du opnår at blive mindre angst, får bedre selvværd osv.

Efter hver eneste session vil du desuden blive bedt om at give mig både mundtlig og skriftlig feedback på selve sessionen og spurgt om, hvad du eventuelt synes, vi mangler. Dine tilbagemeldinger er afgørende, fordi de giver mig mulighed for at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

 

Hvad koster det?

Se prisen på online-sessionerne her >>

 

Hvordan foregår online-terapi?

Jeg har efterhånden givet onlineterapi i mange år, og mine klienter og jeg er rigtig glade for det. Det fungerer supergodt. Vi får hurtigt etableret en tæt kontakt, og som klient kan du sidde derhjemme i trygge rammer med din vante kop te eller kaffe, og du skal hverken bruge tid eller penge på transport.

En af mine klienter skriver sådan her om at få online-terapi hos mig:

“Inden forløbet begyndte, tænkte jeg over, om det ville blive hårdt at tale om de forskellige ting. Hvordan jeg ville reagere. Selvom jeg mistænkte, at online-metoden ville blive upersonlig, så viste den sig faktisk at fungere glimrende. At det er over nettet er ikke en hindring. En session føles ikke “halv”, bare fordi man ikke fysisk er til stede. Der er fuld fokus på terapien og man føler sig i gode hænder.”

En anden beskriver det sådan her:

“Jeg var en smule spændt på setuppet, og om det føles unaturligt at snakke på den måde, men det synes jeg på ingen måde var et problem. Det var faktisk nærmest kun en fordel fordi der var 100% fokus på de talte ord (hvis det giver mening ?)”

 

Hvordan kontakter jeg dig og kommer i gang?

Jeg har ikke noget online-bookingsystem. Du ringer bare til mig eller sender mig en mail. Så laver vi en aftale.  🙂

Se alt om kontaktinfo her >>