Hvordan kommer man af med generaliseret angst?

HVAD ER GENERALISERET ANGST? HVORDAN KOMMER MAN AF MED GENERALISERET ANGST?

Hvordan kommer man af med generaliseret angst?

Man kommer af med en angstlidelse som fx generaliseret angst ved at ændre på det, der holder den i gang. Derfor er det afgørende at starte med at forstå, hvordan angsten er opstået – Det kan du se på siden Hvad er generaliseret angst? – og hvordan du er begyndt at holde dig selv fast i den. Det viser jeg dig herunder. Så ved du præcis, hvad det er, du skal i gang med at lave om på, hvis du vil af med angsten.

NB! Siden er lavet med afkrydsningsfelter, så du kan tilpasse den til dig selv.
Krydserne bliver ikke gemt nogen steder. Vil du gemme dine krydser, så kopier siden ind i et Word-dokument først.

 

Typiske antagelser hos folk med generaliseret angst

Mennesker, der lider af generaliseret angst, har ofte også meget svært ved at tolerere uvished, fordi de tit mener, at hvis der er noget i fremtiden, som de ikke ved, hvordan kommer til at gå, så vil det nærmest helt sikkert komme til at gå meget skidt.

Folk, der lider af generaliseret angst, har desuden ofte blandede følelser og overbevisninger mht. deres bekymringer. På den ene side er de overbevist om, at deres bekymringer forbereder dem og beskytter dem. Men på den anden side så tror de, at de kan blive syge af at bekymre sig, og at de bør holde fuldstændigt op med at bekymre sig.

Det viser sig rent faktisk, at mennesker med generaliseret angst typisk har nogle bestemte antagelser, som – desværre – er med til at holde bekymringerne i gang.

Typiske antagelser:

(Sæt X ud for dem, du kan genkende.)

Antagelser om, at det kan have negative konsekvenser at bekymre sig:

“Jeg kan blive sindssyg af at bekymre mig.”
“Mine bekymringer er farlige for min krop.”
“Det kan være skadeligt at bekymre sig.”

Antagelser om, at det er nødvendigt at bekymre sig:

“Det, at jeg bekymrer mig, hjælper mig med at håndtere ting bedre.”
“Hvis jeg bekymrer mig, så er jeg forberedt.”
“Det, at jeg bekymrer mig, hjælper mig med at løse problemer.”

 

Typisk sikkerhedsadfærd hos folk med generaliseret angst

På grund af de ubehagelige bekymringstanker og den angst, de medfører, udvikler man – forståeligt nok! – typisk det, der kaldes sikkerhedsadfærd. Adfærd, der desværre viser sig at ende med at blive kontraproduktiv…

Sikkerhedsadfærd er handlinger, som har til formål at give én vished, beroligelse eller fred for bekymringerne og katastrofeforestillingerne et stykke tid.

Når man lider af generaliseret angst, anvender man mange former for sikkerhedsadfærd – som regel uden at være klar over, at det er det, man gør.

Typisk sikkerhedsadfærd:

(Sæt X ved den adfærd, du kan genkende.)

Du overvejer alle udfald af en situation (ikke bare de sandsynlige udfald) og planlægger håndteringen af ethvert problem, der måtte opstå – også de problemer, der har meget lav sandsynlighed eller som først kan risikere eventuelt at opstå om et godt stykke tid.
Du forsøger at få alle problemer løst nu og her på én gang – i stedet for at tage tingene i små skridt ad gangen eller arbejde på et område ad gangen.
Du søger efter så meget information som overhovedet menneskeligt muligt, før du tager en beslutning.
Du udsætter ting til senere, som du egentlig kunne gøre lige nu – pga. usikkerhed om resultatet eller om de beslutninger, der skal tages.
Du tager en beslutning, hvor du allerede har overvejet fordele og ulemper grundigt, op til fornyet overvejelse, fordi du ikke er 100 % sikker på et 100 % problemfrit resultat.
Du finder på ”gode” undskyldninger for at undgå at gøre ting uden at kunne garantere et 100 % problemfrit resultat.
Du tjekker ting igen og igen – for at sikre dig 100 % mod, at der opstår nogen form for problemer overhovedet.
Du beder gentagne gange andre mennesker om beroligelse om det samme emne.
Du prøver at stoppe katastrofeforestillinger eller erstatte dem med andre tanker eller forestillinger – eller med ting, du siger til dig selv inde i hovedet.
Du overbeskytter andre eller gør ting for dem, som de burde gøre selv – for at forhindre, at de eller du skal komme til at opleve ubehagelige følelser.
Du gør alting selv i stedet for at uddelere opgaverne – for at der ikke skal opstå problemer, fordi andre mennesker kan komme til at gøre tingene forkert.
Du undgår bestemte situationer, handlinger eller aktiviteter pga. uvished om, hvorvidt der ville kunne opstå problemer, eller fordi det kunne risikere at udløse ubehagelige tanker og følelser hos dig.


Hvorfor er denne sikkerhedsadfærd kontraproduktiv?

Hvis du overhovedet bliver beroliget af at gøre disse ting, er det kun midlertidigt, og du får aldrig den endelige vished du søger efter.

Desuden ender disse handlinger med at øge din angst for uvished på længere sigt, fordi din vagtsomme sikkerhedsadfærd fortæller angstcentret i din hjerne, at selve tilværelsens uvished er livsfarlig.

 

Hvordan behandler man generaliseret angst?

Indtil for 15-20 år siden havde behandlingen af generaliseret angst kun begrænset succes. Men i dag giver behandlingen af generaliseret angst og de fleste andre angstlidelser meget fine resultater. Psykoterapi, der inddrager kognitiv adfærdsterapi, har vist sig at være meget effektivt.

Det er vigtigt, at den behandling, du får, fokuserer på følgende ting:

 

Du skal have mere ro på.

Du kommer nemmest til at blive angst, når du føler dig ”hyper” i kroppen. Du bør undersøge, hvor meget koffein (dvs. kaffe, te, cola) og alkohol du indtager. Det kan være en god idé at træne nogle åndedræts- og afslapningsøvelser, som kan hjælpe dig med at få mere ro på din krop.

 

Du skal finde ud af, hvad du frygter – og i gang med at konfrontere det.

Du bør få hjælp til at finde ud af præcis, hvad det er for nogle situationer, fornemmelser eller tanker der foruroliger dig.

Det kan være, du bliver bedt om at lave et hierarki over de ting, du frygter – fra det, du frygter mindst, til det, du frygter allermest – og at finde ud af præcis, hvad det er, du er bange for, der kunne ske.

Ved gradvist at udsætte dig for disse situationer bevæbnet med ny viden om, hvordan du bedst håndterer din angst, kan du begynde at ændre på den måde, du oplever disse situationer.

 

Du skal ændre på dine antagelser.

Det er vigtigt, at du finder ud af, hvad det er du tænker, og får hjælp til at ændre din tankegang.

Måske viser det sig, at du tager ting for personligt, eller at du kommer med spådomme om ting, som aldrig bliver til virkelighed, eller at du forudsiger katastrofer, som viser sig i virkeligheden ikke at være andet end ulemper.

Mange mennesker, der lider af overdrevne bekymringer, har en række antagelser, de lever deres liv efter, som fx ”Hvis jeg ikke gør ting perfekt, så er jeg en fiasko” eller ”Hvis der er nogen der ikke kan lide mig, er det forfærdeligt.”

Andre uhensigtsmæssige antagelser kan være ”Jeg bliver nødt til at vide ting med 100% sikkerhed” eller Jeg burde aldrig føle mig angst.” Du kan lære at anvende teknikker til at identificere og ændre dine uhensigtsmæssige antagelser til nogle, som er mere realistiske og rimelige mod dig selv.

 

Du skal lære at håndtere dine bekymringer på en bedre måde.

Ligesom mange andre mennesker, der bekymrer sig for meget, mener du måske, at dine bekymringer forbereder og beskytter dig.

Du kan lære, hvordan du skelner mellem produktive og uproduktive bekymringer, hvordan du accepterer begrænsninger og lever med et rimeligt niveau af uvished.

Du kan lære at nyde nuet på en ikke-dømmende måde, og at betragte dine bekymringer som ”baggrundsstøj”, som ikke behøver at styre dig.

Du kan desuden lære at slukke for fornemmelsen af, at alting haster – Den fornemmelse, som får dig til at føle dig under konstant pres.

 

Du skal have træning i at forholde dig til dine følelser på en mere effektiv måde.

Mange mennesker med overdrevne bekymringer har problemer med at håndtere deres følelser.

De er ofte overbevist om, at deres følelser vil overvælde dem, at følelserne aldrig vil holde op, når de først er begyndt, eller at følelserne ikke giver nogen mening.

Men livet handler ikke om at eliminere følelser. Et rigt liv kræver, at du lærer at leve med dine følelser på en meningsfuld måde.

Terapi kan hjælpe dig med at få et bedre og mere accepterende forhold til de følelser, som kan gøre dit liv rigt og meningsfuldt.

 

Du skal kommunikere mere åbent, ligeværdigt og tydeligt med de mennesker, der betyder noget for dig.

Din angst er ofte knyttet til konflikter og misforståelser i dit forhold til andre mennesker.

Terapien kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad det er for nogle ting, der er problematiske, og du kan få træning i mere effektive måder at forholde dig til andre, så du kan gøre noget aktivt for at forbedre tingene.

Træning i kommunikation, aktiv og empatisk lytning, assertion, fælles problemløsning, og hvordan man kan få flere positive oplevelser sammen med andre mennesker kan være vigtige elementer i din terapi.

 

Du skal øve dig i at løse problemer på en effektiv måde.

Mennesker med bekymringsangst tænker sig ofte til en masse problemer, som ikke eksisterer.

Til gengæld viger de ofte tilbage fra at løse de problemer, som man rent faktisk kan gøre noget ved. Det gør de, fordi en stor del af deres angst er skabt af, at de har vænnet sig til at undgå de oplevelser, som gør dem angst.

Det er afgørende, at du bliver en praktisk og effektiv problemløser, sådan at du får mere tillid til din egen evne til at håndtere de problemer, du kan støde på i dit liv.

 

Vil du have et overblik over præcis, hvad du skal ændre for at komme af med din generaliserede angst?

Siderne på dette websted er lavet sådan, at du lærer dit eget problem grundigt at kende ved hjælp af afkrydsningsfelter.

Krydserne, du sætter i afkrydsningsfelterne, bliver ikke gemt nogen steder.

Hvis du vil gemme krydserne, så kopier først følgende 2 sider ind i et Word-dokument:

Så kan du gemme de krydser, du derefter sætter i dit Word-dokument.

Nu har du så et overblik over:

  • Hvordan den generaliserede angst er opstået
  • Hvilke af dine antagelser der holder dig fast i angsten
  • Hvordan din uhensigtsmæssige sikkerhedsadfærd ser ud

Og du er nu klar til at gå i gang med at ændre det, der skal til for, at du kommer af med den generaliserede angst.

 

HVAD ER GENERALISERET ANGST? HVORDAN KOMMER MAN AF MED GENERALISERET ANGST?