Lavt selvværd

HVAD ER LAVT SELVVÆRD? HVORDAN KOMMER MAN AF MED LAVT SELVVÆRD?

Hvad er lavt selvværd?

Lavt selvværd har man, når man har en negativ grundholdning til sig selv som menneske. Det kan være, man fx grundlæggende synes, man er “svag”, “dum”, “fed og grim”, “ikke god nok”, “ikke duer til noget som helst”, “defekt” på en eller anden måde, “mindreværdig”, “en fiasko” eller “værdiløs”.

depressionNaturligvis har de fleste af os tidspunkter, hvor vi kan få den slags tanker. Det, der er vigtigt at forstå, er, at mennesker med lavt selvværd anser deres egne grundholdninger til sig selv for at være sande fakta om, hvem de i virkeligheden er (eller hvem de ville være, hvis de ikke overkompenserede voldsomt for den).

Lavt selvværd kan have mange negative konsekvenser for éns liv. Det kan påvirke éns præstationer på arbejdet eller i skolen. Måske underpræsterer man, fordi man betragter sig selv som mindre dygtig end andre. Eller man viger udenom udfordringer af frygt for at klare sig dårligt. Andre mennesker med lavt selvværd udvikler arbejdsnarkomani, fordi de forestiller sig, at hvis de ikke hele tiden præsterer, så vil det blive afsløret, at de ikke er gode nok.

Mennesker med lavt selvværd bliver let påvirket af enhver form for kritik eller tegn på afvisning fra deres nærmeste, de optræder overdrevent pleasende overfor andre, er måske generte eller bange for, hvad andre tænker om dem – eller de plages måske af mere eller mindre paranoide tanker – og undgår måske derfor nærhed eller social kontakt. De kan også have svært ved at sige fra overfor kritiserende, tyranniserende eller kontrollerende partnere eller familiemedlemmer.

Nogle mennesker med lavt selvværd deltager ikke i nydelsesprægede aktiviteter, fordi de ikke mener, de fortjener nydelse. De undgår også ofte aktiviteter, hvor de kan risikere at blive udsat for bedømmelse.

Det lave selvværd kan gå ud over helbredet og den personlige pleje.  Måske orker man ikke tage pænt eller rent tøj på, få håret klippet eller købe nyt tøj. Eller man er så flov over éns udseende, at man sikrer sig, at man aldrig bliver set af andre mennesker, med mindre éns udseende er 100 % perfekt.

Hvis man lider af lavt selvværd, betragter man ikke sig selv som værdifuld som menneske, og man kan derfor let ende i misbrug af alkohol og stoffer.

Lavt selvværd kan være en følge af en psykisk lidelse. Men det kan omvendt også gøre én sårbar overfor at udvikle psykiske lidelser.

Lavt selvværd kan også skyldes negative oplevelser i barndommen eller som voksen. Det kan du se meget mere om på herunder.

 

Hvordan opstår lavt selvværd?

Din opfattelse af, hvem du er som menneske, er som regel noget, du har udviklet tidligt i livet. Dvs. hvis du en negativ opfattelse af dig selv, så er den sandsynligvis opstået pga. en række negative oplevelser i din opvækst.

Da du var barn, udviklede du denne grundlæggende opfattelse, fordi den – set fra dit begrænsede barneperspektiv – gav en forklaring på, hvorfor du skulle udsættes for så mange negative oplevelser. Årsagen må naturligvis være, tænker du, at du fx er ”dum”, ”ikke god nok”, ”ikke vigtig”, ”uelskelig”, ”fed og grim”, ”forkert”, at du ”ikke duer til noget”, eller at du er ”et dårligt/ondt menneske”.

De negative oplevelser, du har haft under opvæksten, når du lider af lavt selvværd, er typisk nogle af følgende:

Sæt X ved dem, du kan genkende. (NB! Krydserne bliver ikke gemt nogen steder. Vil du gemme dine krydser, så kopier siden ind i et Word-dokument først.)

Oplevelsestype 1:

Du blev udsat for hyppig og ekstrem eller uforudsigelig afstraffelse, omsorgssvigt eller seksuelle eller psykiske overgreb.

Jeg kan genkende oplevelsestype 1.

Oplevelsestype 2:

Du havde svært ved at leve op til dine forældres standarder. Fx hvis din forældre som regel fokuserede på dine fejl og mangler og sjældent påskønnede dine positive egenskaber eller præstationer, eller hvis de ofte drillede dig eller gjorde nar af dig.

Jeg kan genkende oplevelsestype 2.

Oplevelsestype 3:

Du havde svært ved at passe ind i familien eller i skolen. Du oplevede, at du på en eller anden måde var anderledes end andre. Måske var du mere følsom end dine søskende eller havde andre interesser eller færdigheder. Du blev måske ikke nødvendigvis kritiseret for din anderledeshed, men den er på den anden side heller ikke blevet påskønnet. Og du har måske endda oplevet, at dine forældre fremhævede dine søskende som idealer.

Jeg kan genkende oplevelsestype 3.

Oplevelsestype 4:

Du følte sig udenfor i skolen og/eller blev udsat for drillerier eller mobning.

Jeg kan genkende oplevelsestype 4.

Oplevelsestype 5:

Du blev ignoreret, afvist eller behandlet med kulde, frustration eller vrede af dine forældre – måske fordi de var optaget af at håndtere belastende oplevelser eller levevilkår, eller fordi de selv var skadede på grund af deres egen opvækst. Det kan have skadet dit tilknytningsmønster, så du som voksen automatisk forventer, at andre mennesker reagerer lige så afvisende, køligt, kritisk eller vredt overfor dig. Det kan endda være, at du er begyndt at behandle dig selv lige så køligt eller ubarmhjertigt, som du blev behandlet som barn.

Jeg kan genkende oplevelsestype 5.

Oplevelsestype 6:

Din familie blev betragtet som mindre værd, anderledes eller socialt uacceptabel, eller den blev udsat for fordomme eller fjendtlighed fra det omgivende samfund.

Jeg kan genkende oplevelsestype 6.

Oplevelsestype 7:

Du manglede positive oplevelser i opvæksten. Måske fik du ikke nok opmærksomhed, ros, opmuntring, varme eller ømhed. Det kan fx skyldes, at dine forældre var følelsesmæssigt fjerne, ikke gav dig fysisk ømhed, brugte meget tid på deres arbejde eller på at dyrke deres egne interesser.

Jeg kan genkende oplevelsestype 7.

Dit selvværd kan også have taget skade gennem oplevelser, du har haft som voksen. De negative oplevelser, du har oplevet som voksen er typisk nogle af følgende:

(Sæt X ved dem, du kan genkende.)

Oplevelsestype 8:

Du har været udsat for mobning fra kolleger eller chefen.

Jeg kan genkende oplevelsestype 9.

Oplevelsestype 9:

Du har levet i et parforhold med fysisk eller psykisk kontrol eller vold.

Jeg kan genkende oplevelsestype 10.

Oplevelsestype 10:

Du har været ramt af længerevarende økonomiske vanskeligheder eller psykisk belastende hændelser.

Jeg kan genkende oplevelsestype 11.

Oplevelsestype 11:

Du har pådraget dig livsforandrende sygdomme eller skader.

Jeg kan genkende oplevelsestype 12.

 

HVAD ER LAVT SELVVÆRD? HVORDAN KOMMER MAN AF MED LAVT SELVVÆRD?