Hvordan kommer man af med lavt selvværd?

HVAD ER LAVT SELVVÆRD? HVORDAN KOMMER MAN AF MED LAVT SELVVÆRD?

Hvordan kommer man af med lavt selvværd?

Man kommer af med et problem som fx lavt selvværd ved at ændre på det, der holder problemet i gang. Derfor er det afgørende at starte med at forstå, hvordan dit lave selvværd er opstået – Det kan du se på siden Hvad er lavt selvværd? – og hvordan du er begyndt at holde dig selv fast i det. Det viser jeg dig herunder. Så ved du præcis, hvad det er, du skal i gang med at lave om på, hvis du vil af med det lave selvværd.

NB! Siden er lavet med afkrydsningsfelter, så du kan tilpasse den til dig selv.
Krydserne bliver ikke gemt nogen steder. Vil du gemme dine krydser, så kopier siden ind i et Word-dokument først.

 

Typiske tankefælder hos folk med lavt selvværd

Vi mennesker har en tendens til at fokusere på de ting, vi frygter, og så fortolke de ting, vi oplever, på måder, der bekræfter vores bange anelser. Det har nemlig en overlevelsesmæssig værdi, da vi på den måde hurtigt kan komme i sikkerhed, hvis der skulle vise sig at være fare på færde.

Desuden ser, hører, registrerer og erindrer vi typisk kun de ting, der bekræftede det, vi frygtede, mens vi har overset og glemt de ting, der kunne pege i en anden retning.

Desværre kommer denne tendens til at spænde ben for, at vi kan udvikle os og komme af med de fordomme, vi har om os selv.

De typiske tankefælder, du falder i, når du lider af lavt selvværd, kan du se her:

(Sæt X ved dem, du kan genkende.)

Du ser dig selv og din egen adfærd som 2 ekstreme modpoler – Enten gør du en ting “100 % rigtigt”, eller også har du gjort den “helt forkert!”. Enten er du en “100 % succes på alle områder”, eller også er du en “fiasko”.
Du har en tendens til at fokusere på de negative aspekter af en situation, du har været i – og overser let de mere positive aspekter.
Du drager forhastede konklusioner om, hvad andre mennesker tænker.
Du sætter overordnede, nedgørende stempler på dig selv baseret på din adfærd i specifikke situationer. (Fx: “Det her viser, at jeg er en total fiasko!” – “Der kan man bare se … Jeg er svag!” – “Det er typisk mig. Jeg er ynkelig!”)
Du kommer let til at forstørre andre menneskers positive sider eller præstationer.
Du bagatelliserer ofte dine egne positive sider eller det, du selv har opnået.
Du har en tendens til at se idealer som absolutte nødvendigheder.
  Du registrerer stort set kun ting, der bekræfter dig i din negative opfattelse af dig selv. (De ting, der kunne afkræfte dit negative selvbillede, opfatter du som irrelevante undtagelser, og de kommer derfor ikke med i det billede, du har af dig selv.)

 

Uhensigtsmæssige antagelser hos folk med lavt selvværd

Når du går rundt med en meget negativ og smertefuld grundholdning til dig selv, så udvikler du ubevidst nogle antagelser, som skal hjælpe dig med at klare dig på trods af, at du grundlæggende er “defekt” – som du jo mener, du er.

Desværre komme antagelserne og levereglerne til at bekræfte dig i, at hvis du ikke havde efterlevet dem, så var det blevet afsløret, at du er “fed og grim”, “dum”, uelskelig”, “ikke noget værd” osv.

Typiske antagelser:

(Sæt X ved dem, du kan genkende.)

”Jeg bliver nødt til at være den bedste til alt.”
”Jeg må ikke lave fejl.”
”Hvis jeg lader andre mennesker se, hvordan jeg virkelig er, så vil de afvise mig.”
”Hvis jeg siger det, jeg virkelig føler eller mener, så vil andre mennesker ikke kunne lide mig.”
”Jeg må aldrig vise følelser, når der er andre til stede.”
”Jeg skal altid gøre det rette.”
”Hvis jeg beder nogen om noget, jeg har brug for, så vil andre tænke dårligt om mig, afvise mig eller trække sig fra mig.”
”Uanset hvad jeg gør, så vil jeg aldrig være god nok.”
”Hvis jeg ikke kan kontrollere, hvad jeg spiser, så vil jeg aldrig kunne kontrollere noget som helst i mit liv.”
”Hvis jeg bliver kritiseret på nogen måde, så betyder det, at jeg er forkert eller ikke duer som menneske.”
”Hvis jeg ikke kan gøre ting perfekt, så betyder det, at jeg er en fiasko.”
”Hvis jeg ikke altid er slank og ser pæn ud, så bliver jeg ikke accepteret af andre mennesker.”

 

Negative forventninger til udfordrende situationer hos folk med lavt selvværd

Før udfordrende situationer har du negative forventninger, når du lider af lavt selvværd. De negative forventninger udløser angst, som får dig til føle dig endnu mere sikker på, at de negative forventninger vil blive til virkelighed.

Typiske forventninger:

(Sæt X ved dem, du kan genkende.)

”Det kommer til at gå galt for mig!”
”Jeg vil ikke kunne klare opgaven!”
”Hvis jeg laver en fejl, vil det være en katastrofe!”
”Hvis andre mennesker finder ud af, hvordan jeg virkelig er, så vil de tænke dårligt om mig, afvise mig eller trække sig fra mig!”
”Hvis der sker noget ubehageligt, vil jeg ikke kunne håndtere det!”

 

Uhensigtsmæssig adfærd hos folk med lavt selvværd

På grund af de antagelser og de negative forventninger, du har, anvender du beskyttende adfærd, som er uhensigtsmæssig, fordi du på den måde aldrig får fundet ud af, hvad der ville være sket, hvis du opførte dig, som om du er okay, som du er.

Typisk uhensigtsmæssig adfærd:

(Sæt X ved den adfærd, du kan genkende.)

Du undgår at gøre ting, du ikke har gjort før.
Du undgår at gøre noget, der kan være for udfordrende.
Du undgår situationer, der kan udløse negative tanker om dig selv.
Du flygter fra situationer, når der er mulighed for, at det kan begynde at blive ubehageligt.
Du forsøger at overkompensere for dine svagheder.
Du viger uden om muligheder, der kunne forbedre dit liv.
Du undgår opgaver, der kræver, at du får et større ansvar.
Du viger uden om personlig pleje.
Du udtrykker ikke dine følelser og behov klart og tydeligt.
Du udtrykker dig for aggressivt.
Du siger ikke fra overfor andre mennesker.
Du undgår at komme tæt på andre mennesker.
Du anstrenger sig for at gøre ting 100 % perfekt.
Du sætter rigide grænser for, hvor meget mad du spiser.
Du motionerer overdrevent meget.

 

Hård og ubarmhjertig selvsnak hos folk med lavt selvværd

Efter udfordrende situationer siger du typisk meget hårde og barske ting til dig selv.

Typisk hård og ubarmhjertig selvsnak:

(Sæt X ved det, du kan genkende, at du siger til dig selv, når du synes, at du har begået en fejl.)

”Det er bare typisk mig!”
”Jeg er en idiot!”
”Jeg bliver bare ved og ved med at gøre dumme ting!”
”Jeg er en taber!”
”Jeg er ynkelig!”
”Jeg duer ikke til noget som helst!”
”Jeg svigter andre mennesker gang på gang!”
”Jeg er et dårligt menneske!”
”Jeg fortjener ikke at have venner!”
”Jeg er ikke noget værd!”
”Det hele er min skyld!”

De fordømmende ting, du siger til dig selv, fastlåser dig, fordi du fortæller dig selv, at der ikke er noget som helst at gøre ved problemet.

Desuden er resultatet af denne ubarmhjertige og barske måde at tale til dig selv på, at du får endnu mindre lyst til at gøre de ting, som er udfordrende, fordi du ved, at du vil komme til at sige grimme og smertefulde ting til dig selv bagefter.

 

Hvordan behandler man lavt selvværd?

Det er vigtigt, at den behandling, du får, fokuserer på at hjælpe dig med:

 • At genkende og udfordre dine negative forventninger og begrænsende antagelser
 • At udfordre og ændre dine uhensigtsmæssige antagelser
 • At udfordre din negative grundholdning til dig selv
 • At øge din bevidsthed om dine positive egenskaber i dit daglige liv
 • At træne dig i at foretage dig flere nydelsesfokuserede aktiviteter, som styrker din opfattelse af, at du er noget værd, uden at du skal præstere noget
 • At håndtere din angst for negative oplevelser på en hensigtsmæssig måde
 • At udtrykke dine følelser og behov på en måde, der hverken er passiv eller aggressiv – og reagere hensigtsmæssigt på konstruktiv og destruktiv kritik
 • At acceptere, at du både har styrker og svagheder
 • At behandle dig selv (og tale til dig selv) med varme, medfølelse, omsorg og venlighed
 • At udvikle en mere afbalanceret og realistisk grundholdning til dig selv
 • At foretage dig handlinger, som bekræfter dig i din nye grundholdning til dig selv

 

Vil du have et overblik over præcis, hvad du skal ændre for at komme af med dit lave selvværd?

Siderne på dette websted er lavet sådan, at du lærer dit eget problem grundigt at kende ved hjælp af afkrydsningsfelter.

Krydserne, du sætter i afkrydsningsfelterne, bliver ikke gemt nogen steder.

Hvis du vil gemme krydserne, så kopier først denne side ind i et Word-dokument.

Så kan du gemme de krydser, du derefter sætter i dit Word-dokument.

Nu har du så et overblik over:

 • Hvordan dit lave selvværd er opstået
 • De tankefælder, du falder i (dvs. hvordan dit negative filter ser ud)
 • De af dine antagelser, som holder gang i dit lave selvværd
 • Dine negative forventninger til udfordrende situationer
 • Din uhensigtsmæssige adfærd
 • Din hårde og ubarmhjertige selvsnak

Du er nu klar til at gå i gang med at ændre det, der skal til for, at du kommer af med dit lave selvværd.

 

HVAD ER LAVT SELVVÆRD? HVORDAN KOMMER MAN AF MED LAVT SELVVÆRD?